از آنجائیکه شرکتهای مهندس مشاور، بیشترین بهره را از نیروهای متخصص و با سابقه و جوان دریافت می‌نمایند و به این ترتیب  می توانند باعث ارتقاء خود و نیروهای انسانی یاد شده گردند، استراتژی شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز نقش عتیق در ابتدا بر جذب، بکارگیری و آموزش جوانان تحصیل کرده و با استعداد در تخصصهای مورد نیاز استوار شده و همزمان با این مورد، انتخاب و پرورش کارشناسان زبده که علاوه بر دانش نظری و تجربی، علوم و مهارتهای مدیریت و اداره شرکت را نیز داشته باشند در ردیف مهمترین اهداف پیش رو قرار گرفته است.

 طبیعتاً ایجاد شرایطی که در آن کارکنان بتوانند با بهره برداری از امکانات مناسب، انگیزه های کافی را برای ماندن و ادامه کار داشته باشند حائز اهمیت بسیار است چراکه جابجا شدن و تغییر شغل کارکنان متخصص، آسیبهای جدی و غیر قابل جبرانی را به بدنه شرکتهای در حال توسعه و ارتقاء وارد می نماید .

ارزش زمان، به عنوان یکی از منابع مهم در اختیار مهندسین مشاور درکنار تخصص، و لزوم کاهش مدت انجام خدمات ایجاب می کندکه پشتوانه قابل اتکایی از دانش و اطلاعات در دسترس متخصصین باشد، تا بتوانند بیشینه زمان در اختیار خود را صرف فعالیتهای ارزش زا نموده و از تلاشهای تکراری وکم ارزش بپرهیزند. به همین منظور یکی از بخشهای مهم استراتژی مهندسین مشاور نقش عتیق، ساماندهی اطلاعات و ساخت پایگاه دانش می باشدکه در اهداف کوتاه مدت، فازهای اجرایی این برنامه گنجانده شده است.

حضور مؤثر در مجامع حرفه ای و شرکت در رسته تحقیقات و مطالعات مربوطه، ارائه راهکارهای ارتقاء بهره وری جمعی و اطلاع از فرصتها و تهدیدات جامعه مهندسان مشاور، همواره در برنامه های سالانه شرکت نقش عتیق می باشد. به همین منظور عضویت در مجامع حرفه ای و پایگاههای اطلاعاتی مجازی و تهیه اطلاعات نرم افزاری برای معرفی خود و به روز نگهداری این اطلاعات در برنامه های اجرایی این مهندسین مشاور جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

شرکت نقش عتیق، برای دهه دوم فعالیت خود، توسعه نقش آفرینی در پروژه های استانی و ملی و حفظ و افزایش توان و صلاحیت حرفه ای خود در حوزه های وابسته به طراحی شهری، معماری و نظارت بر اجرا را هدف قرار داده است. در این رابطه در نظر دارد نسبت به افزایش و دریافت گرایشهای ساماندهی بافت های فرسوده، طراحی ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نیز اقدام نماید. همچنین با توجه به تحول کسب و کار در آینده و نیاز به حضور در بازار کاری وسیعتر از کشور ایران، مهندسین مشاور نقش عتیق برنامه ریزی و تلاش برای کسب نظامها و استانداردهای روز دنیا را برنامه ریزی و تلاش خواهد نمود.

این شرکت  متعهد است که کلیه اهداف بلند مدت و استراتژی رسیدن به آن را به نوعی تنظیم نماید که ضمن تلاش برای تعالی کسب و کار، کلیه ارزشهای یک مهندس مشاور، اعم از اخلاق و رفتار حرفه ای و پایبندی به منافع ملی و محیط زیست را نیز حفظ نماید.