اهداف شرکت

 • انجام به موقع پروژه ها در جهت جلب رضایت کارفرمایان
 • توسعه کمی فعالیت ها
 • افزايش راندمان كاری
 • توسعه فضای كاری
 • توسعه نيروی انسانی
 • نيل به سطح بالای بهره وری
 • ايجاد نظام مبادله اطلاعات و مشاركت در خدمات با مؤسسات مشابه
 • عضويت در مجامع علمی، فنی و حرفه‌ای و شركت در سمينارها و كنفرانس‌های علمی داخلی و خارجی جهت ارتقاء سطح علمی فعاليتهای حرفه‌ای

   

 • ارائه خدمات مشاوره با كيفيت مطلوب در زمينه های طراحی شهری ، شهرسازی و معماری
 • ارتقاء سطح کيفی مطالعات و بالطبع جلب رضايت كارفرمايان
 • ايجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره‌ای فنی و علمی
 • شركت در مناقصات ملی
 • ايجاد آرشيو معتبر اسناد و مدارك فنی و علمی مطابق با استانداردهای بين المللی

   

استراتژی شركت در جهت دستيابی به اهداف

به منظور دستيابی به اهداف برشمرده، مديريت شركت در چهارچوب استراتژی زیر روند كاری خود را دنبال خواهد نمود:

1. حركت در جهت توسعه علمی
2. عرضه خدمات كارشناسی، فنی و مشاوره‌ای با بالاترين كيفيت
3. به روزشدن با آخرين دست آوردهای علمی و فنی در جهت ارتقاء سطح فعاليتهای حرفه‌ای، ارزيابی و بازنگری مداوم گام‌ها و مراحل پيشرفت به منظور تطابق با اهداف و سياستهای شركت

سياستها و اقدامات عملی

 • عقد قرارداد و افزايش حجم فعاليت‌ها
 • بكارگيری نيروی بالقوه و پويای کادر جوان
 • افزايش درآمد شركت
 • بكارگيری آخرين تكنولوژی های روز و جديدترين روشهای علمی و استانداردهای دنيا در زمينه مهندسی