طرح بازآفرینی بافت فرسوده دولت آباد

مشخصات پروژه:موقعیت زمین : مساحت زمین : سطح اشغال : تراکم ساخت : فضای باز و محوطه : بام سبز : زیربنای ناخالص مجموعه : زیربنای خالص اقامتی : زیربنای خالص تجاری : زیربنای خالص اداری : زیربنای ناخالص لابی، فضاهای خدماتی و ورزشی :

جزئیات بیشتر

طراحی میدان شهری کرکوند

مشخصات پروژه:موقعیت زمین : مساحت زمین : سطح اشغال : تراکم ساخت : فضای باز و محوطه : بام سبز : زیربنای ناخالص مجموعه : زیربنای خالص اقامتی : زیربنای خالص تجاری : زیربنای خالص اداری :   زیربنای ناخالص لابی، فضاهای خدماتی و ورزشی : 2000 مترمربع

جزئیات بیشتر