مشخصات پروژه:

موقعیت زمین : خیابان امام خمینی (ره) شهر کرکوند

مساحت زمین :  16500 مترمربع

سطح اشغال : 48 درصد

تراکم ساخت : 155 درصد

فضای باز و محوطه ی باغ موزه :  9047 متر مربع

زیربنای ناخالص هایپر مارکت :  4851 متر مربع

زیربنای ناخالص تالار و رستوران : 3731 متر مربع

زیربنای ناخالص مسجد :  1543 متر مربع

زیربنای ناخالص مجموعه فرهنگی : 2883 متر مربع

زیربنای ناخالص کانون، درمانگاه، باشگاه و تریا :  1908 مترمربع

زیربنای ناخالص بانک، قرض الحسنه  و اداری : 840 متر مربع

زیربنای ناخالص پارکینگ : 6431 متر مربع