مرکز خريد واقع در اراضی کارخانجات روغن نباتی اصفهان

مشخصات پروژه:موقعیت زمین : خیابان امام خمینی (ره)(منطقه يازده شهرداري اصفهان) مساحت زمین : 40204 متر مربع سطح اشغال :  67 درصد تراکم ساخت :  216 درصد فضای باز و محوطه : 13267 متر مربع زیربنای ناخالص مجموعه : 292803 متر مربع زیربنای ناخالص تجاری : 156324 متر مربع زیربنای ناخالص تفریحی – گردشگری :…

جزئیات بیشتر

مجموعه هتل و زائرسرای اصفهانی ها در کشور عراق

مشخصات پروژه:موقعیت زمین : شهر کربلا عراق مساحت زمین : 700 متر مربع سطح اشغال : 100 درصد تراکم ساخت :  1500 درصد فضای باز و محوطه (بام سبز) : 410 متر مربع زیربنای ناخالص مجموعه : 13790 متر مربع زیربنای ناخالص مجموعه اقامتی : 4350 متر مربع زیربنای ناخالص حسینیه :  2900 متر مربع…

جزئیات بیشتر

مجموعه میدان شهری کرکوند

مشخصات پروژه:موقعیت زمین : خیابان امام خمینی (ره) شهر کرکوند مساحت زمین :  16500 مترمربع سطح اشغال : 48 درصد تراکم ساخت : 155 درصد فضای باز و محوطه ی باغ موزه :  9047 متر مربع زیربنای ناخالص هایپر مارکت :  4851 متر مربع زیربنای ناخالص تالار و رستوران : 3731 متر مربع زیربنای ناخالص…

جزئیات بیشتر

مجموعه مسکونی در اراضی کارخانجات روغن نباتی اصفهان

مشخصات پروژه:موقعیت زمین :خیابان امام خمینی (ره) منطقه یازده شهرداری اصفهان مساحت زمین : 40204 مترمربع سطح اشغال : 50 درصد تراکم ساخت :  455 درصد فضای باز و محوطه :  20049 متر مربع زیربنای ناخالص مجموعه : 272712 متر مربع زیربنای ناخالص مسکونی : 178713 متر مربع زیربنای ناخالص تجاری : 4384 متر مربع…

جزئیات بیشتر

مجموعه اقامتی و تجاری ابرکوه

مشخصات پروژه:موقعیت زمین : شهر ابرکوه استان یزد مساحت زمین : 350 متر مربع سطح اشغال : 100 درصد تراکم ساخت :  220 درصد فضای باز و محوطه (بام سبز) :  100 متر مربع زیربنای ناخالص مجموعه :  1120 متر مربع   زیربنای ناخالص مجموعه :  1320 متر مربع

جزئیات بیشتر